Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

nacházíte se na vyjadřovacím portálu společnosti ČEPS, a.s., (dále jen „ČEPS“), prostřednictvím kterého můžete podat žádost o sdělení o existenci technické infrastruktury vlastněné a provozované ČEPS a dále o stanovisko dle §86 a §110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a souhlas dle §46 (odst. 8 a 11) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „sdělení“).
Tento portál zároveň slouží pro ohlašování provozu bezpilotního letadla v ochranných pásmech prvků přenosové soustavy (vedení, elektrické stanice). Provoz je možný jen na základě Oprávnění k letu nebo Oprávnění k provozu vydaného ÚCL s předchozím souhlasem příslušného správního orgánu či oprávněné osoby. Provoz bezpilotního letadla nad těmito ochrannými pásmy smí být prováděn pouze způsobem vylučujícím jejich narušení za běžných i mimořádných okolností.
Sdělení jsou prostřednictvím tohoto portálu poskytována v elektronické podobě a zdarma a plnohodnotně nahrazují sdělení ve fyzické (papírové) podobě.
Podáním žádosti o sdělení potvrzujete, že informace poskytnuté ve sdělení požadujete pouze pro účel uvedený v § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a zavazujete se je nevyužít pro jiný účel.

Registrovaným žadatelům vyjadřovací portál ČEPS umožní urychleně podávat další žádosti (bez nutnosti opakovaného vyplňování kontaktních údajů) a zakreslit zájmové území o maximální ploše 20 km2 až 10-ti zadanými polygony.

NeregistrovanýRegistrovanýRegistrovaný PLUS*
Max. velikost zájmového území10 km220 km250 km2
Max. počet polygonů51050
Uložené identifikační údajeNEANOANO
Přehled stavu žádostiNEANOANO
* o navýšení limitu pro max. velikost zájmového území je možné požádat na emailu rotbauer@ceps.cz. Požadavek o navýšení musí být odůvodněn.

Žádosti zaslané e-mailem, datovou schránkou či poštou již nejsou akceptovány.

Kontaktní osobou je Ing. Michal Rotbauer
tel.: +420 381 107 239
e-mail: rotbauer@ceps.cz


Videonávod

Podporované prohlížeče: Internet Explorer (verze 10 a vyšší), Google Chrome a Mozilla Firefox, Edge.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English